Font Size

SCREEN

Cpanel

Το ΚΕΚ συμμετέχει ως ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ στη δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

Computer-Classes

 

Κατόπιν της ανακοίνωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑπΚΟ για το Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» (voucher.gov.gr), σας ενημερώνουμε ότι ο εκπαιδευτικό φορέας «ΚΕΚ Νομού Κορινθίας ΑΕ» συμμετέχει και σε αυτή τη δράση. Το πλεονέκτημα του ΚΕΚ είναι η προγενέστερη εμπειρία στην πρώτη δράση της Κοινωφελούς εργασίας του Δήμου Κορινθίων στην οποία επιμορφώθηκαν όλοι οι ωφελούμενοι που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για κατάρτιση.

Δελτίο τύπου : http://www.keknkor.gr/16-kek-el/update/kek-news/280-voucher-koinofelhs-2017-1.html

Σκοπός της δράσης και όραμα του ΚΕΚ είναι οι ωφελούμενοι να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες σε βασικές τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και να λάβουν την πιστοποίηση βασικών γνώσεων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η οποία αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο και από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Στόχος της κατάρτισης είναι να καταρτιστεί το σύνολο των ωφελούμενων που επέλεξαν την κατάρτιση και να πιστοποιηθούν οι γνώσεις τους και οι δεξιότητές τους. Για την επίτευξη του στόχου τα νέα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο ΚΕΚ, θα σχεδιαστούν με γνώμονα την πολύτιμη εμπειρία του ΚΕΚ σε αντίστοιχα επιτυχώς ολοκληρωμένα προγράμματα, τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ωφελουμένων και με βάση το πρότυπο πιστοποίησης.

Θα σας ενημερώσουμε εκ νέου για το μητρώο των ωφελουμένων το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑπΚΟ voucher.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στο τηλέφωνο του ΚΕΚ 2741022344 ή στα γραφεία Κωστή Παλαμά 53, Δίπλα ακριβώς από το ΚΕΠ της Κορίνθου.

voucher 2016 29-64

Δελτίο Τύπου

8

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κατάρτιση ωφελουμένων της Κοινωφελούς Εργασίας στον τομέα των Βασικών Δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών. Στις 30 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση απονομής των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων παρακολούθησης από Εκπροσώπους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κο Καλλίρη Πελοπίδα Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και την κα Σκλία Μαρία Πετρούλα Πρόεδρο του ΚΕΚ Ν. Κορινθίας και από Εκπροσώπους των Δήμων του Νομού Κορινθίας, τον κο Παπακυριάκο Αννίβα Δήμαρχο του Δήμου Βέλου Βόχας, τον κο Σακελλαρίου Αναστάσιο Αντιδήμαρχο του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, τον κο Λεονάρδο Αναστάσιο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, τον κο Ματσούκα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ξυλοκάστρου, τον κο Ράπτη Θεόδωρο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Βέλου Βόχας.

Αντικείμενο της δράσης αποτελούσε η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους Θύλακες Ανεργίας οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης υλοποιήθηκε μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία περιλάμβανε :

 • Ένα πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών με 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις θεματικές ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές Διαδικτύου και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
 • Ένα πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών με 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις θεματικές ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές Διαδικτύου, Παρουσιάσεις, Βάσεις Δεδομένων και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που απέκτησαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης από τον αναγνωρισμένο φορέα ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι ωφελούμενοι στα νέα προγράμματα της Κοινωφελούς εργασίας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Τα νέα προγράμματα ομοίως θα περιλαμβάνουν κατάρτιση στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αλλά και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποιήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο του 2741022344 και ώρες 9:00 με 16:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

 

Φωτογραφία Εκδήλωσης 2017 Κοινωφελής ΕργασίαΦωτογραφία Εκδήλωσης 2017 Κοινωφελής ΕργασίαΦωτογραφία Εκδήλωσης 2017 Κοινωφελής ΕργασίαΦωτογραφία Εκδήλωσης 2017 Κοινωφελής ΕργασίαΦωτογραφία Εκδήλωσης 2017 Κοινωφελής ΕργασίαΦωτογραφία Εκδήλωσης 2017 Κοινωφελής ΕργασίαΦωτογραφία Εκδήλωσης 2017 Κοινωφελής ΕργασίαΦωτογραφία Εκδήλωσης 2017 Κοινωφελής ΕργασίαΦωτογραφία Εκδήλωσης 2017 Κοινωφελής ΕργασίαΦωτογραφία Εκδήλωσης 2017 Κοινωφελής Εργασία

 

voucher 2016 29-64

 

Δελτίο Τύπου

 received 10211456560022065

Το ΚΕΚ Ν. Κορινθίας στα πλαίσια της Δράσης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ» ξεκίνησε την υλοποίηση δύο προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ειδικότητας : Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίουκαι υπέβαλε νέο πρόγραμμα ειδικότητας Διαχείριση Αποθήκης.

Πιο συγκεκριμένα :

 • Το πρόγραμμα με τίτλο "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" ξεκίνησε στις 6/6/2017. Η Θεωρία ολοκληρώνεται στις 30/6/2017 και η Πρακτική Άσκηση στις 31/10/2017
 • Το πρόγραμμα με τίτλο "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" ξεκίνησε στις 13/6/2017. Η Θεωρία ολοκληρώνεται στις 7/7/2017 και η Πρακτική Άσκηση στις 16/11/2017.
 • Το πρόγραμμα "Διαχείριση Αποθήκης" ξεκινάει στις 4/7/2017. Η Θεωρία ολοκληρώνεται στις 27/7/2017 και η Πρακτική Άσκηση στις 30/11/2017.

Τη δράση την έχει αναλάβει η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ). Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης υλοποιείται μια δέσμη παρεμβάσεων η οποία περιλαμβάνει :

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών στην ειδικότητα του Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου.
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων από την TUV Austria.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής
  διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών.

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ανέργων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Περισσότερες πληροφορίες στην ειδική ιστοσελίδα voucher.gov.gr.

 

Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης που συμμετέχουν στη δράση είναι :

 • KUZNTSOV ALE. PAVEL - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
 • ΑQUA HEALTH COOLERS EE - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΜΠΙΡΑΣ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ
 • ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
 • ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
 • ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΘΕΟ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 • ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΟΠΗ ΙΚΕ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΡΑΠ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΕ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΧΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ
 • Σ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
 • ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΔΗΜ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
 • ΣΟΦΙΑ ΚΛΟΚΩΝΗ - ΣΤΑΜΑΤΗ Ε.Ε. - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
 • ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
 • ΦΥΤΑΜΠΑΝΗΣ ΘΕΟ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
 • ΧΑΤΖΗΙΑΝΝΟΥ ΑΛΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΝΟΥ
 • ΑΔΕΛΦΟΙ Θ ΤΖΑΦΗ ΟΕ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
 • ΑΦΟΙ Γ ΜΠΟΥΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΙΛΙΑ
 • ΝΤΙΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΟΕ (Φερέοικος) - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΡΑΧΟΠΟΔΑΡΩΝ
 • ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ
 • LEADER ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΛΑΚ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΤΣΑΡΩΜΑ Η΄ΙΣΙΩΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ
 • Β. ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
 • ΒΙΝΕΛΛΑΣ ΑΕ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΥΡΑΣ, ΚΡΑΣΙΩΝ, ΗΔΥΠΟΤΩΝ (ΛΙΚΕΡ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
 • ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 • ΚΟΝΤΟΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΙΩΝ ΚΗΡΩΜΕΝΩΝ ΦΙΤΙΛΙΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
 • ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. ((Φερέοικος)) - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

 

voucher 2016 29-64

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2017

background3

Αναρτήθηκαν στις 24 Μαρτίου 2017, οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων για το πρόγραμμα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα για όλους τους Δήμους της χώρας για 24.251 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης».

Διαδικασία Υπόδειξης-Πρόσληψης των Επιτυχόντων

Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου είναι εγγεγραμμένοι οι άνεργοι, θα καλέσουν όσους έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση, με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να υποδειχθούν στους Δήμους.
Προσοχή: Τα στοιχεία επικοινωνίας τα αντλεί ο ΟΑΕΔ από την ηλεκτρονική αίτηση, που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ του Ο.Α.Ε.Δ. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να κρατάτε επικαιροποιημένα τα στοιχεία επικοινωνίας σας όπως email, αριθμός τηλεφώνου κ.λ.π, γιατί αλλιώς ίσως δεν θα μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί σας ο ΟΑΕΔ.

Προθεσμία 5 ημερών από την ειδοποίηση

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ενημέρωσή τους και εκεί θα παραλάβουν συστατικό σημείωμα, προκειμένου να υποδειχθούν στους Δήμους στους οποίους έχουν επιτύχει. Μετά την άπρακτη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει ο Δήμος, προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου ε̟πιλαχόντα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Προθεσμία 30 ημερών αν δεν καταφέρει να σας ειδοποιήσει ο ΟΑΕΔ

Στις περιπτώσεις, που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν από μόνοι τους στα ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών αυτοδίκαια οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα και στη συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ, για τη μη προσέλευση των ωφελουμένων και προχωρούν στην υπόδειξη των επιλαχόντων βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε για τους επιτυχόντες ωφελούμενους του οριστικού πίνακα κατάταξης.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας, έχουν οι επιτυχόντες υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα, που προβλέπονται στο κεφάλαιο 6 της πρόσκλησης, καθώς και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα. (πχ όσοι επέλεξαν την ιδιότητα ΔΕ Διοικητικού θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου).
Σε περίπτωση που κάποιος επιτυχών δεν αποδέχεται την τοποθέτηση του, ή δεν προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν ότι διαθέτει τα γενικά προσόντα (κεφάλαιο 6) και τα τυπικά προσόντα που απαιτεί η ειδικότητα που δήλωσε, διαγράφεται οριστικά από τον ισχύοντα Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Οι επιτυχόντες έχουν 2 επιλογές για την Υλοποίηση του Προγράμματος

Οι επιτυχόντες του προγράμματος μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 2 επιλογές:

 • 1η επιλογή: Εργασία στο Δήμο 5 ημέρες ανά εβδομάδα
 • 2η επιλογή: Εργασία στο Δήμο 4 ημέρες ανά εβδομάδα και 1 ημέρα ανά εβδομάδα κατάρτιση και δωρεάν απόκτηση πιστοποιητικού δεξιοτήτων, ώστε οι άνεργοι επιτυχόντες του προγράμματος να βελτιώσουν τα προσόντα τους για την αγορά εργασίας!

Η δράση της κατάρτισης και εφόσον οι άνεργοι επιλέξουν την 2η επιλογή, ξεκινάει τον 2ο μήνα υλοποίησης του προγράμματος και διαρκεί μέχρι το τέλος (παρακολουθώντας μάθημα κάθε Παρασκευή).

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης αναφέρεται στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών και περιλαμβάνει τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές, προχωρημένες. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν και κύκλο σεμιναρίου µε θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». Η κατάρτιση επίσης περιλαμβάνει και άλλες ενότητες χρήσιμες για την Αγορά Εργασίας.

Οι Ωφελούμενοι που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν, θα συμμετάσχουν, μετά το πέρας του, σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής. Το πρόγραμμα δεν απαιτεί υποχρεωτικά την επιτυχία του ανέργου σε αυτές τις εξετάσεις, αλλά του δίνει την δυνατότητα, αν επιτύχει, να αποκτήσει επικαιροποιημένο δίπλωμα Υπολογιστών το οποίο θα μπορεί να το χρησιμοποιεί από εδώ και στο εξής σε όλες τις προκηρύξεις.

Εφόσον οι Ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας. Συνεπώς, οι Ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στη Δράση της Κατάρτισης, θα απασχολούνται τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη) στο ωράριο του Δήμου και θα καταρτίζονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα (κάθε Παρασκευή).

Στην περίπτωση που κάποιος Ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.

 

4η Ημερίδα Παρουσίασης της Πράξης «ΒΙΟ-ΑΡΚΑΔΙΑ»

outline poster BioArcadia Astros-page-001Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Νομού Κορινθίας
συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΒΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑ»,

σας προσκαλεί

στην 4η Ημερίδα παρουσίασης του Έργου «ΒΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑ», που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 17:00, στο Άστρος Κυνουρίας, Ίδρυμα Μνήμη Αγγελικής & Λεωνίδα Ζαφείρη (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου).

Η Ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 4 «Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των Ομάδων στόχων και την ευρύτερη διάδοση του Σχεδίου» και αποσκοπεί στην πληροφόρηση των κατοίκων (άνεργοι, νέοι επιστήμονες,αγρότες) του δήμου Τρίπολης για τη συμμετοχή τους στο Έργο καθώς και στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, του επιχειρηματικού κόσμου και των κοινωνικών φορέων της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να υποστηρίξουν και να συνεισφέρουν στην υλοποίησή του.

Πρόσκληση Ημερίδας (PDF)     Ενημερωτική Αφίσα (PDF)

Θεματικό Εργαστήριο "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη"

csr-seminar-close-the-loop as-topsa-logo

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
Τίτλος Έργου: «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση στην Κορινθία»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση στη Κορινθία», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης προσαρμοσμένα στις τοπικές αγορές εργασίας» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», θα πραγματοποιηθεί

Θεματικό Εργαστήριο με τίτλο: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,

στις 28 και 30 Ιουλίου 2014, και ώρα 15:30 μμ στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, Κωστή Παλαμά 53 & Απ. Παύλου, Κόρινθος 20100.

 

Οργάνωση και διεξαγωγή του εργαστηρίου: inap-logo

 

sponsors

Δελτίο τύπου

mainMedia-newsΤη Δευτέρα 7-10-2013 το Κέντρο Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Νομού Κορινθίας (ΚΕΚ Ν. Κορινθίας ΑΕ) ξεκίνησε την υλοποίηση δύο προγραμμάτων κατάρτισης νέων ανέργων έως 29 ετών στα πλαίσια της Δράσης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ». Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

Περισσότερα...

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΜΕ ΘΕΜΑ  ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ¨ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ¨ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  "ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ"

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί το εργαλείο μιας ερευνητικής προσπάθειας η οποία έχει σαν στόχο να διαπιστώσει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων καθώς επίσης εάν και κατά πόσο είναι γνωστά και αξιοποιούνται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των Ελληνικών προϊόντων . Ένας άλλος στόχος του ερωτηματολογίου αυτού είναι να εξακριβώσει σε ποιο βαθμό αξιοποιούνται οι άυλοι παραγωγική συντελεστές για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Απευθύνεται σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η νέα ιστοσελίδα του ΚΕΚ

Η νέα ιστοσελίδα του ΚΕΚ είναι υπό κατασκευή! Σύντομα θα είναι διαθέσιμη με νέο υλικό και υπηρεσίες!

Ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας!

Βρίσκεστε εδώ: Home Ενημερώνουμε Τα νέα του ΚΕΚ