Font Size

SCREEN

Cpanel

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

trainingclassroom1Το Κ.Ε.Κ Ν. Κορινθίας έχει πιστοποιηθεί ως φορέας εξαιρούμενος επιλογής θεματικού πεδίου και ως εκ τούτου μπορεί να υλοποιήσει προγράμματα σε όλα τα θεματικά πεδία που προβλέπει το Σύστημα Διαχείρισης ΕΣΔΕΚ (ΦΕΚ 1503/6-9-2010).

Παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες κατάρτισης συμβάλλοντας έτσι στην διαμόρφωση εκείνων των προϋποθέσεων που οδηγούν στην βελτίωση της απασχολησιμότητας, την αναβάθμιση του επιχειρηματικού πνεύματος, την ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των απασχολουμένων τους και την ενίσχυση των πολιτικών των ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες και άνδρες.

Μέσω των ενεργειών κατάρτισης που σχεδιάζει και υλοποιεί ο οργανισμός μας, μεριμνά έτσι ώστε οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού να προσαρμόζονται συνεχώς στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

 

software erp1Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία του, τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνολογικές καινοτομίες, η εταιρεία μας σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα:

 • Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 • Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης.
 • Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.

Τα παραπάνω απευθύνονται σε όλον τον ενεργό πληθυσμό της χώρας και ιδιαίτερα στους άνεργους και όσους απειλούνται με ανεργία και ειδικότερα σε:

 • Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια άνεργους/ες.
 • Νεοεισερχόμενους/ες στην αγορά εργασίας.
 • Επανεισερχόμενους/ες στην αγορά εργασίας.
 • Άτομα που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή πλήττονται από διακρίσεις.
 • Αυτοαπασχολούμενους/ες και εργαζόμενους/ες σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Μέχρι σήμερα ο οργανισμός μας έχει καταρτίσει περισσότερα από 1200 άτομα στο Νομό Κορινθίας σε Επαγγέλματα Οικονομίας & Διοίκησης, Πληροφορικής, Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Υγείας και Πρόνοιας και μ’ αυτόν τον τρόπο έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1.000.000 ανθρωποώρες κατάρτισης.

 

Η Εκπαίδευση σήμερα

DSC00519 smΠοιο έχει μεγαλύτερο κόστος, το κόστος εκπαίδευσης σε χρήμα ή η απουσία της εκπαίδευσης; Ναι μεν τα τελευταία χρόνια ο τομέας της εκπαίδευσης ακμάζει, όμως κατά πόσο έχει εισχωρήσει στη συνείδηση των εργαζομένων και των εργοδοτών, ως ένας μηχανισμός οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης;

Η λέξη εκπαίδευση προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα εκπαιδεύω που σημαίνει ανατρέφω από παιδική ηλικία, μορφώνω, διαπαιδαγωγώ. Από τεχνικής πλευράς, με τη διαδικασία της εκπαίδευσης αποκτώνται συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και αξίες (ηθική, ειλικρίνεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, αίσθηση του δικαίου, αφοσίωση, επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, κτλ). Η εκπαίδευση είναι θεσμός της πολιτείας με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και περιεχόμενο και έχει καθορισμένη χρονική διάρκεια.

Ο σκοπός της εκπαίδευσης δεν είναι ξεκάθαρος αφού διαφέρει από χώρα σε χώρα και από εποχή σε εποχή. Όμως, γίνονται γενικώς αποδεκτοί οι παρακάτω σκοποί:

 1. Ο σχηματισμός του χαρακτήρα, που θα βοηθήσει τους νέους στις σχέσεις τους με τους συνανθρώπους τους.
 2. Η ανάπτυξη της ευφυΐας.
 3. Η μετάδοση και ίσως η βελτίωση της εθνικής κουλτούρας.
 4. Ο εφοδιασμός των νέων με γνώσεις και δεξιότητες ανάλογα με τις ικανότητές τους, ώστε να κερδίσουν τα απαραίτητα για τη ζωή και να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
 5. Η προσπάθεια να γίνουν οι νέοι ικανοί να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

Επιπλέον, ο D.J. O’Connor(An Introduction to the Philosophy of Education) λέει ότι οι σκοποί της εκπαίδευσης πρέπει να είναι:

 1. Να εφοδιάσει τους ανθρώπους με τις βασικές δεξιότητες (π.χ. ανάγνωση, γραφή, αριθμητική) που τους χρειάζονται: α) για να πάρουν τη θέση τους στην κοινωνία και β) να αναζητήσουν περισσότερη γνώση.
 2. Να τους εφοδιάζει με επαγγελματική κατάρτιση που θα τους βοηθήσει να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα της ζωής.
 3. Να τους ξυπνήσει το ενδιαφέρον και την αγάπη για γνώσεις.
 4. Να τους κάνει να αποκτήσουν κριτική σκέψη.
 5. Να τους φέρει σε επαφή με την κουλτούρα και τα επιτεύγματα του ανθρώπου και να τους εξασκήσει, ώστε να τα εκτιμούν.
 6. Η ηθική εξύψωση του ατόμου, η ανάπτυξη ηθικής συνείδησης και ήθους.

Το ΚΕΚ Ν. Κορινθίας, διαθέτοντας, πολυετή εμπειρία στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, επιστημονικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, είναι σε θέση να αναλαμβάνει και να υλοποιεί με επιτυχία εκπαιδευτικά έργα τα οποία αποσκοπούν στην παροχή νέων ευκαιριών στους άνεργους και στην αντιμετώπιση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο, στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση θέσεων της εργασίας για τους εργαζομένους.

Βρίσκεστε εδώ: Home Εκπαιδεύουμε