Font Size

SCREEN

Cpanel

Ενημέρωση επιχειρήσεων για τη δράση Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής

praktiki logo companies

Το ΚΕΚ Νομού Κορινθίας ΑΕ, εταιρεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Δήμων Κορινθίας, πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ».

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων 29 έως 64 ετών, αποφοίτων υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ, στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα περιλαμβάνουν:
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
• Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 480 ωρών (4 μήνες).

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση όσον αφορά το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος των ατόμων που θα πάρουν για πρακτική άσκηση (για τους 4 μήνες) το οποίο θα καλυφθεί από το ΚΕΚ.

Επίσης θα δοθεί ευκαιρία σε επιχειρήσεις, που δεν έχουν προσωπικό, να απασχολήσουν άτομα μέσω της πρακτικής άσκησης των προγραμμάτων.

Επιπρόσθετα, μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης, η επιχείρηση δεν έχει καμία υποχρέωση διατήρησης στο προσωπικό της και πρόσληψης του εκπαιδευόμενου. Εκτός από τις επιχειρήσεις που απασχόλησαν άνω των 5 ωφελουμένων σε θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των δράσεων με αντικείμενο: «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», οι οποίες εάν επιθυμούν να συμμετέχουν στο μέλλον σε ίδιες ή παρόμοιες δράσεις θα έπρεπε να είχαν προσλάβει τουλάχιστον έναν ωφελούμενο μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να προσλάβει τον εκπαιδευόμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης των επιχειρήσεων που προβαίνουν στην πρόσληψη ωφελουμένων (μέσω άλλης πρόσκλησης που πρόκειται να ανακοινωθεί). Η εν λόγω επιχορήγηση αφορά στην κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου για χρονικό διάστημα που θα ορίζει η προκήρυξη.

Ο αριθμός των καταρτιζομένων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης όπως φαίνεται παρακάτω:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

0-4

Έως 1 άτομο

Από 5 και πάνω

Ίσος με το 30% του αριθμού των                       απασχολουμένων

Η πρακτική άσκηση θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να προβούν σε απόλυση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (ΚΕΚ, επιχείρησης, ωφελουμένου) και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Η επιχείρηση που θα προβεί σε μείωση προσωπικού δε θα μπορεί να συμμετέχει σε ίδια ή άλλη αντίστοιχη δράση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας.

Κατά την διάρκεια πρακτικής άσκησης το ΚΕΚ, θα παρέχει στον ωφελούμενο υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης μέσω του Επόπτη Πρακτικής, ο οποίος θα βρίσκεται σε τακτική επαφή με την επιχείρηση και τον καταρτιζόμενο.
Οι Ωφελούμενοι είναι:
• Άνεργοι ηλικίας από 29 έως 64 ετών απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• Άνεργοι ηλικίας από 29 έως 64 ετών απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ

Διαδικασία συμμετοχής επιχειρήσεων
Αρχικά, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα, θα πρέπει να υποβάλουν επιστολή πρόθεσης συνεργασίας προς το ΚΕΚ, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ www.keknkor.gr ή μπορούν να την προμηθεύονται από τα γραφεία ενημέρωσης του ΚΕΚ, με τα κάτωθι στοιχεία:

 • επωνυμία της επιχείρησης και αντικείμενο δραστηριότητας
 • ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση (έδρα, υποκατάστημα κλπ.), καθώς και η ταχυδρομική του διεύθυνση
 • ο αριθμός των θέσεων πρακτικής που κάθε επιχείρηση προσφέρει, σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί η επιχείρηση

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται:

 • Ο αριθμός των εργαζομένων της ανά υποκατάστημα και συνολικά την περίοδο υπογραφής της σύμβασης, με επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία.
 • Ο αριθμός των ωφελουμένων που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο προηγούμενων δράσεων επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας, στην περίπτωση που συμμετείχε σε προηγούμενες δράσεις τύπου voucher.
 • Στην περίπτωση πρόσληψης μετά από πρακτική, στοιχεία σχετικά με σύναψη σύμβασης εργασίας με ωφελούμενους που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση, με επισυναπτόμενη την αναγγελία πρόσληψης και τις σχετικές ΑΠΔ.
 • Ότι στην επιχείρηση δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και για την πρόσληψη του προσωπικού της δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα

Επίσης, θα επισυνάπτεται έγγραφο της Δ.Ο.Υ. στο οποίο αναφέρονται σαφώς τα στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης και τυχόν υποκαταστημάτων/εργοταξίων, ο νόμιμος εκπρόσωπός της κλπ.
Πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης, υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται :

 • ο αριθμός των ωφελουμένων που έχει ήδη πραγματοποιήσει ή πραγματοποιεί παράλληλα την πρακτική του άσκηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
 • οποιαδήποτε μεταβολή στον αριθμό των εργαζομένων ανά υποκατάστημα και συνολικά σε σύγκριση με τα δηλωθέντα στοιχεία κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή θα αναφέρεται ο λόγος της μεταβολής.

Μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται :

 • Ο αριθμός των εργαζομένων της ανά υποκατάστημα και συνολικά την ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης, με επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία.

Συνοπτικά τα δικαιολογητικά:

Αρχικά

Για Υπογραφή Σύμβασης

Πριν την έναρξη πρακτικής

Μετά τη λήξη πρακτικής

 1. πρόθεσης συνεργασίας προς το ΚΕΚ
 
 1. Υπεύθυνη δήλωση
 2. Πίνακας Προσωπικού
 3. αναγγελία πρόσληψης και σχετικές ΑΠΔ για πρόσληψη μετά από πρακτική άσκηση σε προηγούμενα voucher
 1.  Υπεύθυνη δήλωση
 1.  Υπεύθυνη δήλωση

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ *

Βρίσκεστε εδώ: Home kek-el Ενημερώνουμε Θέσεις Εργασίας Ενημέρωση επιχειρήσεων για τη δράση Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής